ขนมปังโฮลวีทมีประโยชน์มากกว่าขนมปังขาวหรือไม่

ขนมปังโฮลวีทมีประโยชน์มากกว่าขนมปังขาวหรือไม่

  ขนมปังโฮลวีท คือ ขนมปังที่ทำมาจากเมล็ดข้าวสาลีทั้งเมล็ด ส่วนขนมปังธัญพืช (Whole Grain Bread) หมายถึง ขนมปังที่ทำมาจากเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี หรือธัญพืชไม่ขัดสีชนิดต่าง ๆ รวมกัน ต่างจากขนมปังวีท (Wheat Bread) หรือมัลตอ่านต่อ