การเลือกรับประทานอาหาร

14 วิธี การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว เพื่อให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วนไปหรือผอมไป
 2.กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาว จะได้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า
 3.กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ กินผักผลไม้ทุกมื้อ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และต้านมะเร็งได้
 4.กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดีและย่อยง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้กินแทนเนื้อสัตว์ได้
 5.ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย เด็กควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว
 6.กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภท ทอด ผัด และแกงกะทิแต่พอควร เลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง (ไม่ไหม้เกรียม) จะดีกว่า
 7.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มมากเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
 8.กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรค และสารเคมีต่างๆ เช่น สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดโรคได้
 9.งดหรือลด เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์
10.เลือกซื้อและบริโภคอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่ผลิตหรือจำหน่ายจากแหล่งผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เช่น อาหารปรุงสุก ไม่วางจำหน่ายบนพื้น อาหารปรุงสุกต้องมีการปกปิดและเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น
11.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง เชื้อโรคที่หลงเหลือหรือปนเปื้อนซ้ำในอาหาร จะสามารถเจริญเติบโตในอาหารได้อีก ยิ่งทิ้งไว้นานเท่าใดก็มี โอกาสเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงควรรับประทานทันทีหลังจากปรุงอาหารให้สุกแล้วเพื่อสุขภาพกาย
12.ไม่รับประทานอาหารที่เป็นเชื้อรา อาหารที่เป็นเชื้อราได้ง่าย เช่น ขนมปัง หอม กระเทียม ถั่วลิสง ฯลฯ ถ้าพบว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นให้ทิ้งทั้งหมดทันที อย่าทิ้งแค่บางส่วน และห้ามบริโภคเด็ดขาด ถึงแม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุก็ตาม เพราะเชื้อราเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง
13.เมื่อไม่แน่ใจว่าอาหารเสียหรือไม่ ให้ทิ้งทันที อย่าเสียดายกับเงินที่ซื้อมา เพราะหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้ท้องเสีย หรือเกิดอาการแพ้อาหาร ถ้าเป็นหนักก็ต้องส่งโรงพยาบาล
14.กินอาหารนอกบ้านต้องดูให้ดี
    14.1 การกินอาหารนอกบ้านต้องเลือกร้านที่สะอาด ถูกหลักอนามัย
    14.2 สังเกตป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    14.3 บริเวณที่รับประทานอาหารในร้านและห้องครัว ต้องสะอาด เป็นระเบียบ มีการเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะ
    14.4 ห้องน้ำต้องสะอาด แยกเป็นสัดส่วน อยู่ห่างจากบริเวณปรุงอาหารและที่เก็บอาหาร
    14.5 ใช้เครื่องปรุงรสอาหารที่มีความปลอดภัย มีฉลากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    14.6 น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด และต้องแยกภาชนะเก็บระหว่างน้ำแข็งที่ใช้บริโภค กับน้ำแข็งที่ใช้แช่เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม
    14.7 จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ จะต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ต้องสะอาด และเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
    14.8 อาหารปรุงสำเร็จ ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด หรือวางในตู้เก็บอาหารที่สามารถป้องกันมด แมลง ฝุ่นละออง
    14.9 ไม่มีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในบริเวณร้านอาหาร
    14.10 ผู้ปรุง ผู้ขาย และผู้บริการอาหาร ต้องสวมเสื้อผ้ามีแขนที่สะอาด สวมชุดผ้ากันเปื้อน พร้อมใส่หมวกเก็บผมให้มิดชิด